Skip to main content
Logo Czasopisma Polska

Redakcja

 • prof. dr hab. Jerzy Eisler
  Instytut Historii PAN
 • prof. dr hab. Dariusz Jarosz (redaktor naczelny)
  Instytut Historii PAN
 • prof. dr hab. Tomasz Szarota
  Instytut Historii PAN
 • prof. dr hab. Hubert Wilk (sekretarz redakcji)
  Instytut Historii PAN
 • prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
  Instytut Historii PAN

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności