Skip to main content
Logo Czasopisma Polska

Editorial Board and Staff

 • prof. dr hab. Jerzy Eisler
  Institute of History of the Polish Academy of Sciences
 • prof. dr hab. Dariusz Jarosz - editor-in-chief
  Institute of History of the Polish Academy of Sciences
 • prof. dr hab. Tomasz Szarota
  Institute of History of the Polish Academy of Sciences
 • prof. dr hab. Hubert Wilk - editorial secretary
  Institute of History of the Polish Academy of Sciences
 • prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
  Institute of History of the Polish Academy of Sciences

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności