Skip to main content
Logo Czasopisma Polska

Dla autorów

Zachęcamy osoby zainteresowane publikacją w „Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały”  do zapoznania się z obowiązującymi zasadami oraz do pobrania potrzebnych plików.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności