Skip to main content
Logo Czasopisma Polska

Komitet naukowy

 • dr hab. prof. UE Jędrzej Chumiński
  Katedra Filozofii i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Antoni Dudek
  Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Friszke
  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Paul Gradvohl
  Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Padraic Kenney
  Indiana University
 • dr Miklós Mitrovits
  Magyar Tudományos Akadémia
 • prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • dr Anna Pelka
  Abteilung Neueste Geschichte und Zeitgeschichte
 • dr Dušan Segeš
  Historickýústav SAV
 • prof. dr hab. Rafał Stobiecki
  Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr hab. Bożena Szaynok
  Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr János Tischler
 • dr hab. Marek Wierzbicki, prof. KUL
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Rafał Wnuk
  Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Anna Wolf-Powęska
  Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • dr Wadim Wołobujew
  Институт Cлавяноведения Российской Aкадемии Hаук

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności