Skip to main content
Logo Czasopisma Polska

Indeksacja

„Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały” jest indeksowana w bazach: CEJSH, BazHum, CEEOL, CEON, POL-Index, Google Scholar i Crossref.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności