Skip to main content
Logo Czasopisma Polska 1944/45 - 1989

e-ISSN 2450-8365   |   p-ISSN 2450-8357

Polska 1944/45-1989. Studia i materiały

„Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” wydawana jest przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Od numeru trzynastego pismo ukazuje się jako rocznik. „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały”. Należy do najbardziej rozpoznawalnych i uznanych w kraju i zagranicą czasopism poświęconych historii powojennej Polski.

W ostatnich latach „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” realizowała program „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” MNiSW.

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Redakcja nie pobiera od autorów opłat za przygotowanie, umieszczenie i wydruk materiałów. Czasopismo jest finansowane ze środków budżetowych państwa.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 70

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: historia, nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne, stosunki międzynarodowe.

Języki publikacji: polski, angielski.


© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności