Skip to main content
Logo Czasopisma Polska

Journal Indexing

The Journal is indexed in the following databases: CEJSH, BazHum, CEEOL, CEON, POL-Index, Google Scholar and Crossref.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności