Skip to main content
Logo Czasopisma Polska
Logo Acta Poloniae Historica

ISSN: 0001-6829 | ISSN czasopisma on-line: 2450-8462

VOLUME 121

Local Elites in the Habsburg Monarchy after 1868


Najnowsze wydanie Acta Poloniae Historica Volume 121

Półrocznik „Acta Poloniae Historica”, wydawany przez Instytut Historii PAN, jest czasopismem o długiej tradycji w polskiej historiografii, cieszącym się także uznaniem na międzynarodowym rynku periodyków historycznych. Założone przez wybitnego polskiego historyka  Mariana Małowista (1909–1988), ukazuje się od 1958 roku. Czasopismo prezentuje badania i dorobek polskich historyków w szerokim przekroju od średniowiecza po historię współczesną oraz odbicie w polskiej historiografii najważniejszych nurtów historiografii światowej. Publikuje także studia historyków obcych, zajmujących się Polską i regionem Europy Środkowo-Wschodniej.

Każdy zeszyt posiada określoną strukturę: artykuły (studies), recenzje (reviews), noty z nowości wydawniczych ułożone chronologicznie od średniowiecza po czasy najnowsze (short notes) a także niekiedy sprawozdania z godnego zarejestrowania wydarzenia naukowego (chronicle). Od zeszytu 107 czasopismo wzbogacone jest o nowy dział – archiwum (archive), zawierający (w każdym zeszycie jeden) opublikowany przed kilkudziesięciu laty artykuł wybitnego polskiego historyka, który odegrał ważną rolę w rozwoju badań historycznych i nie był dotąd dostępny w języku angielskim. W ostatnich latach co drugi, trzeci zeszyt ma charakter w całości lub w znacznej części monograficzny i poświęcony jest problematyce szczególnie żywo badanej i dyskutowanej. Informacje o tematyce przyszłych zeszytów monograficznych będą zamieszczane w zakładce Dla Autorów - Propozycje artykułow i recenzji. Czasopismo posiada także swój profil na portalu Academia.edu, gdzie publikowane są Call for Articles do kolejnych numerów periodyku (od nru 116).

„Acta Poloniae Historica” od kilku lat w całości w języku angielskim, od ponad 20 lat znajduje się na tzw. filadelfijskiej "Master List" (bez IF [impact factor]) oraz na liście ERIH PLUS (INT-1). Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, co oznacza wolny i bezpłatny dostęp do publikacji elektronicznych zawartych w APH.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności