Skip to main content
Logo Czasopisma Polska

Polityka redakcyjna

Autorzy, przesyłając tekst do redakcji, gwarantują, że samodzielnie napisali oryginalne dzieło naukowe, a jeśli używali fragmentów prac innych autorów, to że zostały one odpowiednio zacytowane. Plagiat we wszystkich jego formach jest działaniem nieetycznym i będzie przez redakcję podawany do publicznej wiadomości. Oczekujemy, że maszynopisy będą wynikiem oryginalnych badań, nie zostały wcześniej opublikowane lub nie są obecnie poddawane ocenie przez inne czasopismo.

Wszystkie teksty przeznaczone do publikacji w „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” poddawane są badaniu antyplagiatowemu przy pomocy systemu Antyplagiat dostarczanemu przez serwis Plagiat.pl.

Maszynopisy z ujawnionymi przypadkami ghostwriting zostaną przez redakcję odrzucone. Autorstwo powinno być ograniczone wyłącznie do tych osób, które znacząco przyczyniły się do przygotowania koncepcji, wykonania lub interpretacji dostarczonego tekstu. Wszyscy ci, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy wraz z określeniem wielkości swojego udziału.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności